Třídím. Třídíš. Třídíme.

Podle oficiálních informací třídí dnes odpad 73% lidí v České republice. Průměrně se za minulý rok zrecyklovalo více než 90% papírového, 75% sklěněného, 69% plastového odpadu a 25% nápojových kartónů. Třídění jako takové má určitě velký potenciál. Na stránkách https://www.jaktridit.cz/priroda/, najdete přehlednou statistiku dopadů recyklace. Věděli jste například, že v loňském roce bylo zachráněno 28 km2 přírody právě díky třídění odpadu? Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 74% celkové produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění odpadu je v atmosféře o bezmála 870 000 tun CO2 méně.

Občas je ale těžké zorientovat se v tom, jak správně odpad třídit. Proto jsme pro vás připravili jednoduchý přehled, podle kterého byste se mohli alespoň zpočátku v recyklaci zorientovat. Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, proto se všude třídí trochu jiným způsobem.

 

SKLO

 

 • barevné patří do zeleného kontejneru
 • čiré patří do bílého kontejneru
 • pokud je k dispozici pouze jeden kontejner, nemusíte sklo třídit dle barev
 • sklo není nutné rozbíjet
 • díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna

 

iconfinder_Tick_Mark_Circle_1398913 Close_Icon_Circle-512

ZELENÝ KONTEJNER:

 • láhve od vína, alko i nealko nápojů
 • tabulové sklo z oken a dveří
 • keramika
 • porcelán
 • autosklo
 • zrcadla
 • drátové sklo
 • zlacená a pokovená skla
 • varné a laboratorní sklo
 • sklokeramika

BÍLÝ KONTEJNER:

 • sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin
 • rozbité skleničky
 

 

 

Co se dále děje s roztříděným skleněným odpadem? Podívejte se na video zde.

 

 

PLAST

 

 • vhazujeme do žlutých kontejnerů
 • před vyhozením ho sešlápneme či zmáčkneme, aby nezabíral tolik místa
 • například kelímky od jogurtů před vytříděním vymyjeme
 • v některých městech se společně s plastem třídí i nápojové kartony - sledujte proto pozorně nálepky na jednotlivých kontejnerech
 • mimo níže zobrazených značek můžete do žlutého kontejneru vyhazovat i odpady označené číslem 7

 

 

iconfinder_Tick_Mark_Circle_1398913 Close_Icon_Circle-512
 • fólie
 • sáčky
 • plastové tašky
 • sešlápnuté PET láhve
 • obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků
 • kelímky od jogurtů a mléčných výrobků
 • balicí fólie od spotřebního zboží
 • obaly od CD disků
 • další výrobky z plastu
 • pěnový polystyren pouze po menších kusech
 • mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků
 • obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek
 • podlahové krytiny
 • novodurové trubky

 

 

Co se dále děje s roztříděným plastovým odpadem? Podívejte se na video zde.

 

 

PAPÍR

 

 • vhazujeme do modrého kontejneru
 • alternativou jsou sběrné suroviny, které za papír roztříděný podle druhů nabízejí finanční odměnu

 

 

iconfinder_Tick_Mark_Circle_1398913 Close_Icon_Circle-512
 • časopisy, noviny, sešity
 • krabice
 • papírové obaly
 • cokoliv z lepenky
 • knihy
 • obálky s fóliovými okénky
 • papír včetně kacelářských sponek
 • bublinkové obálky POUZE BEZ PLASTOVÉHO VNITŘKU

 

 • celé svazky knih - pouze BEZ VAZBY, ve větším počtu sběrný dvůr
 • uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír
 • termopapír (účtenky)
 • použité dětské pleny

 

 

Co se dále děje s roztříděným papírovým odpadem? Podívejte se na video zde.

 

 

NÁPOJOVÉ KARTÓNY

 

 • vhazujeme do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou - případně do oranžových pytlů (záleží na systému sběru dané obce)
 • na nápojových kartónech najdete tyto značky:

 

Označení nápojových kartonů

 

iconfinder_Tick_Mark_Circle_1398913 Close_Icon_Circle-512
 • krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků - nutné SEŠLÁPNOUT
 • "měkké" sáčky - například od kávy a potravin v prášku
 • nápojové kartóny se zbytky nápojů či potravin

 

 

 

Co se dále děje s roztříděnými nápojovými kartóny? Podívejte se na video zde.

 

 

A CO KDYŽ TO NENÍ SKLO, PAPÍR ANI PLAST?

 

 • Obaly označené C/PAP nebo C/PP

Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je například tzv. blistr na léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované papírové obaly.

 

 • Použitý rostlinný olej a obal od oleje

Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. V některých obcích se olej sbírá, informujte se tedy o možnosti sběru použitého kuchyňského oleje na obecním úřadu, odboru životního prostředí. Obecně však platí, že fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat.

 

 • Obal od zubní pasty

Obal od zubní pasty vhazujte do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.

 

 • Elektroodpad

Elektroodpad noste na místa zpětného odběru jako jsou prodejny, kde jste elektro pořídili. Odnést je můžete  také na sběrný dvůr. Více informací k elektroodpadu naleznete např. na stránkách www.asekol.cz a www.elektrowin.cz.

 

 • Starý textil

Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho ve větším množství odevzdejte do sběrného dvora. V některých obcích, ale ne na celém území ČR, je i zaveden sběr textilu do nádob.

 

 • Použité světelné zdroje (žárovka, úsporka,...)

Zpětný odběr vysloužilých světelných zdrojů probíhá pomocí nádob k tomu určených. Tyto nádoby můžete nalézt na vašem obecním úřadě, prodejnách elektro nebo sběrném dvoře.
Seznam sběrných míst http://www.ekolamp.cz/cz/sberna-mista. Na těchto místech se odebírají lineární a kompaktní zářivky, halogenidové, sodíkové a směsné výbojky, světelné zdroje s LED diodami. Do zpětného odběru však nepatří běžné žárovky, ani reflektorové a halogenové žárovky, proto je jejich místo v popelnici se směsným odpadem.

 

 • Zbytky z vařených jídel

Většina zbytků od jídla patří do směsného odpadu. Nevhazujte sem ale například zbytky z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné potraviny. To je totiž bioodpad, který může mít hygienická rizika. Do kompostu patří jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové sáčky, skořápky od vajec, apod.). Více informací naleznete na www.ekodomov.cz

 

 • CD, DVD, videokazety

Plastové obaly patří do plastů. DVD a videokazety odvezte nejlépe na sběrný dvůr. CD můžete v malém množství vyhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří na sběrný dvůr.

 

 • Účtenky z termopapíru

Účtenky bohužel patří do směsného odpadu, protože termopapír obsahuje plnidla, která brání rozvlákňovaní. Z toho důvodu ho nelze recyklovat.

 

 

Doufáme, že jste se alespoň trochu zorientovali v tom, jak správně a efektivně třídit odpad. Stále je ale důležité mít na paměti, že pokud je naším cílem redukce odpadu, vše začíná již při nákupu. Vždy si položte otázku, zda danou věc opravdu potřebujete. Zabráníte tak rostoucím horám odpadků mnohem efektivnějši, než jen jejich recyklací! 

 

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.